Sultan Süleyman’ın Eşleri

Kanuni Sultan Süleyman’ın eşleri ve olan çocukları.

Hürrem Sultan
Şehzade Mehmet, Cihangir, Mihrimah Sultan ve II. Selim’in annesi.

Mahidevran Sultan
Abdullah kızı ve Şehzade Mustafa’nın annesi.

Gülfem Hatun
Cariyelerden ve Şehzade Murat’ın annesi.

Fûl-Dâne Hatun
Abdullah kızı ve Şehzade Mahmut’un annesi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın zevcelerinin sayısını, dört tane olarak gösterir ve bunlardan 1496’da doğup , 1550’de vefat eden ve adı bilinmeyen ancak, Mahmut adlı bir şehzadesi bulunan ve kendi makberi Şehzade camiinde bulunan bir hanımdan haber verir.

Mahidevran Haseki, 1499’da Bursa’da doğmuş Abdullah kızı Mahidevran Haseki, 1581’de 82 yaşında ölmüştür. Evliliği 52 sene sürmüşse de, bunun fiili olmadığını Mahidevran Haseki’nin 1534’den sonra oğlunun yanında yaşadığını bildiriyor. 1553’de yerleştiği Bursa’da, 28 sene muammer olmuş ve oğlu Şehzade Mustafa’nın türbesine defnolunmuştur.

Kanuni’nin 3. hanımı ise; Gülfem Hatun adlı 1497’de İstanbul’da doğmuş, 65 yaşında olduğu halde yine İstanbul’da vefat eden bu zevcesi 51 sene süren izdivaç müddetiyle görülüyor ki evliliği 14 yaşındayken vuku bulmuştur. Murat adlı bir şehzadesini babası boğdurtmuştur.

Dördüncü Hatun ise; Hürrem Haseki Sultandır. 1506’da İstanbul’da doğmuştur. Ortodoks bir rahibin kızıdır, Müslüman olmadan önceki esas adı Aleksandra Lisovska’dır ve Roksalan’da denmektedir. Evlendiğinde oda 14 yaşında olup, 38 yıl dünyanın en büyük devlet başkanının hanımı olarak yaşamıştır. 1558’de vefatın da Süleymaniye Camiindeki türbesine gömüldü. Muhteşem Kanuni’ye dört şehzade bir Sultan Hanım doğurdu. Kızı Mihrimah olup, erkek çocukları, Mehmet, Selim, Bayezid, Cihangir ve Abdullah adlı şehzadelerdi. Çok hayrat yaptırmıştır. Mimar/Sinan’ı çok çalıştırmıştır.

Bir de: Uluçay’a göz atalım, bakalım bu hususta neler yazmış!

Uluçay bey, Hürrem Sultan, Mahidevran ve Gülfem Hatundan bahsetmekle beraber adı bilinmeyen hanımdan bahsetmez ancak Kanuni’nin başka eşleri olabileceğimde beyan eder. Gülfem Hatun’unsa öldürüldüğünü yazar. Ancak kabir taşında şehide-i saide yazıyor olması yani kutlu şehit manasına gelen bu ifadenin kötü bir eylemin sahibi olmadığını akla getiriyor. Hürrem Sultan hakkında Uluçay menşei hakkında pek çok çeşit rivayet ileri sürmüştür. Ancak İstanbul’da doğdu dememiştir. Mahidevran hatunun, Hürrem Sultan ile hayli didiştiği ancak galibiyetin Hürrem’de kaldığı, su götürmez.

Kanuni’nin kızlarına gelince Uluçay, Mihrimah hanım sultanin ve Raziye hanım sultan’ın kızından başka kız yazmamaktadır. Mihrimah Sultan Kanuni’nin tek kızı olduğu-hususu, Yahya Efendiye ait türbede metfun ve kabir taşında “Tasasız Raziye Sultan Kanuni Sultan Süleyman kerimesi ve Yahya Efendinin manevi kızı” olduğu yazılı olması böylece bir tashihe uğramış oluyor.

Bunun yanında Mihrimah Sultan’ın İstanbul’da 1522’de doğduğu ve 25/Ocak/1578’de İstanbul’da vefat babasının türbesine defnolunmuştur. Çok hayırhah bir hanımdır. Edirne-kapı’daki Sinan yapısı Camii bu hanım sultan yaptırmış ve adıyla anılmaktadır. İzdivacı 1539’da Rüstem Paşa ile olmuştur. Rüstem Paşa daha sonra sadrazam yapılmıştır. Hürrem Sultan-Mihrimah ve Rüstem Paşa Kanuni’den sonra, padişah olması muhtemel olan şehzade Mustafa’yı ki bu şehzade Mahidevran hatunun oğludur saf dışı bıraktılar. Mustafa’nın boğdurulmasın da payları olduğu rivayeti vardır. Sevilen şehzadenin katlini, bu üçlünün işi olarak tahmin eden askerin tatmini için ve belki de evlâdının zayiinde dahil olduğunda şüphesi olduğundan olabilir. Rüstem Paşayı sadaretten azletti. Mihrimah Sultan daha sonra annesi Hürrem Sultan’ın vefatı üzerine, babası Kanuni’nin, dert ortağı olduğu görüldü. Babasından sonra Osmanlı tahtına geçen 2. Selim ve onun oğlu 3. Murat zamanında da pek saygı gördü ve Hâla Sultan diye lakaplandı.

Hemen ilâve edelim ki Üsküdar’da İskele Camii diye konuşulması tercih edilen camiin asıl adı ve yaptıranı bu Mihrimah Sultandır. Dünyanın hayran olduğu padişah Kanuni Sultan Süleyman baba olarak çok müşfik olmakla beraber devlet reisi olması hasebiyle devletin âli menfaati hususunda pek realist bir anlayış sahibidir.

Kırk altı yıl süren devrinin bir evlattan ziyade devlet reisi olacak anlayışıyla yetiştirilen şehzadeler, bu uzun saltanat dönemini sabırla bekleme gücünü gösteremediler. Şehzade katliyle bu padişahı suçlayanlar, hiç de şehzadelerin sabırsızlığını göz önüne almadılar ve tarih yorumlarını yaptıkları istikamet tabiatıyla doğru bir neticeye varamadı.

Yılmaz Öztuna, değerli eseri Devletler ve Hanedanlar adlı çalışmasında Kanuni’nin erkek evlat sayısını on beş olarak göstermektedir. Bizde bu bilgileri özetlemek suretiyle aktaralım efendim:1512’de doğup, 1521’de 9 yaşında ölen Mahmut, 1515’de doğan ve Konya Ereğli’de 6/Kasım/1553 babası tarafından boğdurulan, Mustafa, Amasya’da 1526’da doğup, Bursa’da 1533’de boğdurulan Mehmet, sadece Ölüm tarihi bilinen Konya’da metfun Ahmet, 1521’de İstanbul’da doğup, 22 yaşında 1543’de Manisa’da Çiçek hastalığından ölen Mehmet, bebekken ölen Abdullah, 1524’de doğan ve bilahare 2. Selim unvanıyla tahta çıkan Selim, 1525’de doğup, 1562’de Kazvin’de İran Şahına verilen sipariş üzerine öldürülen Bayezid, 1543’de Kütahya’da doğup, Kazvin’de 1562’de Şah’ın marifetiyle boğdurulan Orhan, yine Kütahya, Kazvin hattı içinde 1545 doğum, 17 yaşında 1562’de boğdurulan Osman, aynı hatta 14 yaşında öldürülen Abdullah, 3 yaşında Bursa’da boğdurulan Mehmet, İstanbul’da 1531’de doğup, Ağabeyi veliaht Mustafa’nın idamında geçirdiği şok’a bağlı olarak vakadan 21 gün sonra 27/kasıml553’de vefat eden Cihangir ki İstanbul’daki Cihangir semti bu şehzadenin adına kurulmuştur. 1554’de doğup, sekiz yaşında 1562’de vefat ettiği bilinen ve hakkında başka bilgide bulunmayan Orhan’ı böylece sizlere naklettik.

Benzer Başlıklar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>